Υπηρεσίες | Διεκπεραιώσεις

Μία από τις αρκετές υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή Ανάργυρος Ε. Λινάρδος μαζί με την πώληση ενός νέου οχήματος είναι και η διεκπεραίωση όλων των συναφών αυτοκινητιστικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Φροντίζουμε για τον εκ των προτέρων εκτελωνισμό όλων των οχημάτων που διατίθενται προς πώληση
  • Διεκπεραιώνουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες μεταβίβασης, έκδοσης άδειας, και πινακίδων
  • Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο ΚΤΕΟ για επιβατικά και φορτηγά
  • Αναλαμβάνουμε την δήλωση φορολογίας υπεραξίας στην εφορία

Στόχος μας είναι η άμεση, γρήγορη, και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των αυτοκινητιστικών υποθέσεων έτσι ώστε ο πελάτης να μείνει ευχαριστημένος σε όλα τα στάδια της αγοράς του νέου του οχήματος.