Συνεργάτες | Σκούπες / Σκουπάκια

Τα αναρροφητικά σάρωθρα (sweepers) της εταιρείας FAUN βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών της επιχείρησης Ανάργυρος Ε. Λινάρδος. Αποτελούν το ιδανικό εργαλειομηχάνημα για καθαρισμό μεγάλων εκτάσεων και επιφανειών. Είναι κατάλληλα για Δήμους και Νομαρχίες, για τον καθαρισμό δρόμων και πάρκων, για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, για εργοστάσια, για τον καθαρισμό εκθεσιακών χώρων κ.λπ.

Προσφέρουν αποτελεσματική σάρωση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες χάρη στην υψηλή αναρροφητική τους δύναμη και ευελιξία. Επίσης, δίνατε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία περιπτώσεις μεγάλης συσσώρευσης απορριμμάτων όπως για παράδειγμα δρόμους μετά από λαϊκές αγορές. Η ειδική κατασκευή τους επιτρέπει να κινούνται άνετα σε στενούς δρόμους, πλατείες, πεζόδρομους. Διατίθετο σε χωρητικότητες από 4 έως 6,2 κ.μ. με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αντλία υψηλής πίεσης και εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και καθαρισμού φρεατίων
  • Εμπρόσθιες κινούμενες αρθρωτές βούρτσες και ανοξείδωτες δεξαμενές σαρωμάτων
  • Εξωτερική κάμερα και μόνιτορ παρακολούθησης των εργασιών