Επιχείρηση | Εταιρική Δομή

  • Ανάργυρος Λινάρδος

  • Γενικός Διευθυντής
  • Τριανταφυλλιά Πασσαλή

  • Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Πελατών
  • Ευάγγελος Λινάρδος

  • Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης