Επιχείρηση | Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης Ανάργυρος Ε. Λινάρδος αναπτύσσονται σε έκταση 16 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν τους εξής χώρους:

  • Στεγασμένο και υπαίθριο εκθεσιακό χώρο
  • Στεγασμένο γενικό συνεργείο με ράμπα ελέγχου για 4 θέσεις επισκευών φορτηγών και 2 θέσεις επιβατικών
  • Στεγασμένο φανοποιείο 2 θέσεων φορτηγών και 2 επιβατικών
  • Στεγασμένο βαφείο με φούρνο βαφής 2 θέσεων
  • Στεγασμένο χώρο για κατασκευές υπερκατασκευών 3 θέσεων
  • Αποθήκη ανταλλακτικών και αξεσουάρ, εκτάσεως 1.000 τ.μ.
  • Πλυντήριο με ράμπα, εξωτερικών και εσωτερικών μερών, και μονάδα λίπανσης
  • Αποθήκη ελαστικών για όλα τα είδη και μεγέθη τροχών
  • Κατασκευαστική μονάδα μεταλλικών υπερκατασκευών καθώς επίσης και μονάδα τοποθέτησης και εγκατάστασης υδραυλικών συστημάτων
  • Χώρος τοποθέτησης ελαστικών και ζυγοστάθμιση για φορτηγά και επιβατικά

Όλες οι εγκαταστάσεις στον τομέα των επισκευών, συντηρήσεων, κατασκευών, και μετασκευών είναι εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας αποβλέποντας σε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Συγχρόνως, βασική μας επιδίωξη είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή σχέση κόστους - αποτελέσματος.