Επιχείρηση | Φιλοσοφία

Η επιχείρηση Ανάργυρος Ε. Λινάρδος διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία, και εξειδίκευση στην πώληση και επισκευή επαγγελματικών οχημάτων. Από το 1984, καλύπτει τις ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων, και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), διαθέτοντας οχήματα παντός είδους, όλων των γνωστών κατασκευαστών, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.

Αποστολή της επιχείρησης είναι να καλύπτει τις πλέον εξεζητημένες ανάγκες παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού - επαγγελματικού επιπέδου με τους βέλτιστους οικονομικούς όρους. Θεμελιώνοντας την ανάπτυξη της επιχείρησης στις αξίες που μας ανέδειξαν δημιουργούμε τη βάση για την υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιχείρηση μας είναι από τις ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορεί να καλύψει τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις πώλησης, επισκευής, συντήρησης, και κατασκευής κάθε είδους οχήματος, με έμφαση στα δημοτικά οχήματα, όπως για παράδειγμα απορριμματοφόρα και ανατρεπόμενα.

Η συνεχής αξιοποίηση της πολυετούς πείρας μας έχει κατεύθυνση την παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας.