Υπηρεσίες | Αμμοβολές

Η επιχείρησή Ανάργυρος Ε. Λινάρδος αναλαμβάνει την αμμοβολή παντός είδους οχήματος. Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες με τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων πίεσης αέρα και ειδικά επεξεργασμένης άμμου συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκουριάς, των χρωμάτων, και λοιπών υπολειμμάτων επαναφέροντας το μέταλλο στην αρχική του μορφή.

Κύριο μέλημα μας είναι η σωστή προεργασία που με την σειρά της εγγυάται την επιτυχημένη αντισκωριακή προστασία και βαφή. Η τεχνογνωσία μας, τα σωστά μηχανήματα, και τα ποιοτικά υλικά εγγυούνται την διατήρηση του επαγγελματικού σας οχήματος μέσα από τις καθημερινές αντίξοες συνθήκες εργασίας.