Υπηρεσίες | Μισθώσεις

Η επιχείρηση μας ασχολείται με μισθώσεις απορριμματοφόρων οχημάτων για οικιακά και ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Απευθυνόμαστε σε δήμους αλλά και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων.

Τα οχήματα που διαθέτουμε είναι τύπου μύλου (περιστρεφόμενου τυμπάνου) χωρητικότητας από 8 κ.μ. με μικρό μεταξόνιο για στενούς δρόμους έως και 22 κ.μ.

Επίσης υπάρχουν και οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας από 8 κ.μ. έως και 20 κ.μ. καθώς και 24 κ.μ. για μεταφορά αλλά και μεταφόρτωση.