Συνεργάτες | Απορριμματοφόρα

Η επιχείρηση Ανάργυρος Ε. Λινάρδος, με βάση την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο του αυτοκινήτου, προτείνει τα απορριμματοφόρα τύπου μύλου και πρέσας της εταιρίας FAUN.

FAUN

Η επιχείρησή μας έχει επιλέξει και προτείνει τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του γνωστού οίκου FAUN για την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία τους. Η κυρία δραστηριότητα του οίκου FAUN αφορά την κατασκευή απορριμματοφόρων τύπου πρέσας όλων των χωρητικοτήτων, από 6 κ.μ. έως 24 κ.μ., κατάλληλα για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.λπ.).

Στα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του οίκου FAUN το σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα έχει κατασκευασθεί εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής για την χρήση στην οποία προορίζεται. Ο βαθμός συμπίεσης είναι τουλάχιστον 5:1. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.

Η υπερκατασκευή πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία εργαζομένων και φέρει σήμανση CE. Επίσης, το όχημα φέρει όλους τους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα προέρχονταν από λάθος χειρισμό ή απρόοπτη βλάβη.