Συνεργάτες | Κάδοι Συμπίεσης Απορριμάτων

Οι απορριμματοδέκτες με συμπιεστή (press containers) αποτελούν μια έξυπνη και υγιεινή λύση συγκέντρωσης και μεταφοράς απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων. Η επιχείρηση Ανάργυρος Ε. Λινάρδος, κατόπιν λεπτομερούς έρευνας στην Ευρωπαϊκή αγορά, προτείνει τους κάδους συμπίεσης απορριμμάτων της εταιρείας RIES ως τους κορυφαίους στο είδος τους. Οι συμπιεστές απορριμμάτων της RIES είναι στιβαρές και ανθεκτικές χαλύβδινες κατασκευές ικανές να ανταπεξέλθουν στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους είναι:

  • Χωρητικότητα από 7 έως 15 κ.μ.
  • Ανύψωση, μεταφορά, και εκκένωση από όχημα με αλυσίδες
  • Υδραυλική, ενιαία, απόλυτα στεγανή, και ανακλινόμενη οπίσθια πόρτα
  • Ειδικός μηχανισμός ανάρτησης με πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης

Η δε χρήση τους προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Προστασία από την δυσοσμία
  • Ευκολία κατά την χρήση και συντήρηση
  • Μείωση του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων
  • Μείωση έως και 10 φορές του όγκου των απορριμμάτων
  • Αποφυγή διαρροών και μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα