Συνεργάτες | Απορριμματοφόρα

Η επιχείρηση Ανάργυρος Ε. Λινάρδος, με βάση την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο του αυτοκινήτου, προτείνει τα απορριμματοφόρα τύπου μύλου της εταιρίας LONGO και τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας των εταιριών LONGO και ZOELLER.

ZOELLER {Πρέσες}

Η επιχείρησή μας έχει επιλέξει και προτείνει τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του γνωστού οίκου ZOELLER για την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία τους. Η κυρία δραστηριότητα του οίκου ZOELLER αφορά την κατασκευή απορριμματοφόρων τύπου πρέσας όλων των χωρητικοτήτων, από 6 κ.μ. έως 24 κ.μ., κατάλληλα για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.λπ.). Επίσης, η ZOELLER κατασκευάζει συστήματα ανύψωσης πλαστικών και μεταλλικών κάδων όλων των χωρητικοτήτων.

Στα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του οίκου ZOELLER το σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα έχει κατασκευασθεί εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής για την χρήση στην οποία προορίζεται. Ο βαθμός συμπίεσης είναι τουλάχιστον 5:1. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.

Η υπερκατασκευή πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία εργαζομένων και φέρει σήμανση CE. Επίσης, το όχημα φέρει όλους τους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα προέρχονταν από λάθος χειρισμό ή απρόοπτη βλάβη.


LONGO {Μύλοι & Πρέσες}

Η επιχείρησή μας έχει επιλέξει και προτείνει τα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του γνωστού οίκου LONGO για την άριστη ποιότητα και αξιοπιστία τους. Η κυρία δραστηριότητα του οίκου LONGO αφορά την κατασκευή απορριμματοφόρων τύπου πρέσας όλων των χωρητικοτήτων, από 6 κ.μ. έως 24 κ.μ., κατάλληλα για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κ.λπ.). Επίσης, η LONGO κατασκευάζει απορριμματοφόρα τύπου μύλου που είναι κατάλληλα για αστικά απορρίμματα.

Το απορριμματοφόρο τύπου μύλου δέχεται από 20% έως 25% περισσότερα απορρίμματα από μια πρέσα ίδιας χωρητικότητας. Η εκφόρτωση των απορριμμάτων γίνεται με μεγάλη ευκολία και χωρίς να παραμένουν υπολείμματα οικιακών απορριμμάτων μέσα στο απορριμματοφόρο ενώ ο χρόνος φόρτωσης των απορριμμάτων μέσα στη χοάνη φόρτωσης είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με αντίστοιχες πρέσες με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκομιδή. Η υπερκατασκευή φέρει σήμανση CE. Όλη η εξωτερική επιφάνεια του τυμπάνου καλύπτεται από ειδικό ηχομονωτικό υλικό το οποίο συντελεί στη ελαχιστοποίηση του θορύβου.

Στα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας του οίκου LONGO το σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα έχει κατασκευασθεί εξολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής για την χρήση στην οποία προορίζεται. Ο βαθμός συμπίεσης είναι τουλάχιστον 5:1. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα.